Ned Personeel
cover-image

Personeel in de ziektewet. Wat betekent dat voor jou als werkgever?

Wat voor jou werkt
Werkt voor ons

Wet- en regelgeving 26 Oct 2023 door Ingeborg Oomen

Personeel in de ziektewet. Wat betekent dat voor jou als werkgever?

Je hebt het beste voor met jouw personeel, je zorgt goed voor ze, maar toch komt het voor dat ze ziek worden. Een enorme tegenslag omdat je in jouw onderneming geen personeel kunt missen. Daarnaast kost het je enorm veel moeite, tijd, geld en regelwerk om dit goed te registreren. In dit artikel lichten we toe wat er bij komt kijken als een van jouw medewerkers ziek wordt en misschien wel in de Ziektewet terecht komt en hoe wij jou daarbij kunnen ondersteunen.

Wat als jouw personeel ziek wordt?

Op het moment dat een van je werknemers ziek wordt zijn er een aantal acties die jij als werkgever verplicht moet uitvoeren volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Dit geldt voor een periode van twee jaar óf tot het tijdelijke arbeidscontract afloopt. Zowel de werkgever als medewerker hebben belang bij het herstel en re-integratie van de medewerker. Voor jou als werkgever betekent een zieke medewerker naast een gemis aan arbeidskracht, een verplichting tot het doorbetalen van het loon zonder dat hier een tegenprestatie tegenover staat. Je wilt als werkgever zorgen dat een medewerker zo snel mogelijk, eventueel in aangepaste vorm, weer aan het werk kan. De medewerker kan door het herstel het werk hervatten en voorkomen dat hij/zij uit het arbeidsproces raakt. Goede begeleiding is daarom enorm belangrijk.

Jij bent eindverantwoordelijke voor zieke werknemers

Je bent als werkgever verantwoordelijk en verplicht om vanaf de eerste ziektedag actieve begeleiding te bieden aan de zieke medewerker én samen met de bedrijfsarts en arbodienst te werken aan de terugkeer op het werk. Als werkgever ben je dus eindverantwoordelijk voor zowel de uitvoering als de bewaking van de re-integratie. Als jouw medewerker twee jaar ziek is, beoordeelt het UWV of je hebt voldaan aan de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter. Als het UWV vindt dat dit onvoldoende is gedaan, dan kan het UWV een loonsanctie opleggen waardoor je maximaal nog een derde jaar aan ziekte het loon moet doorbetalen. Het is dus van groot belang dat je je tijdens ziekte houdt aan de stappen in de WVP + de eisen van het UWV. 

Niet alleen jij als ondernemer hebt verplichtingen, ook de medewerker heeft zich te houden aan een aantal rechten en plichten. 

 • De medewerker moet zich bij ziekte ziekmelden bij de werkgever. Een werkgever moet aangeven in een verzuimprotocol of reglement hoe de medewerker dit kan doen. Laat dit altijd telefonisch gebeuren.
 • Zodra de medewerker beter is moet hij/zij zich betermelden.
 • Tijdens de ziekte moet de medewerker de werkgever informeren over het proces van genezing.
 • Tijdens ziekte moet de medewerker ten alle tijden beschikbaar zijn voor controle en gehoor geven aan de oproep(en) van de bedrijfsarts. De medewerker is verplicht mee te werken aan re-integratie.
 • De medewerker dient mee te werken aan het vaststellen, bijstellen en uitvoeren van het plan van aanpak.
 • De medewerker dient in te gaan op een aanbod van de werkgever om werk te verrichten dat als passende arbeid gezien wordt.
 • De medewerker dient aan de arbodienst informatie te verstrekken over zijn verzuim.

Wat is de Ziektewet eigenlijk? 

De ziektewet (ZW) is een Nederlandse sociale verzekering die medewerkers beschermt tegen inkomstenverlies als ze tijdelijk arbeidsongeschikt raken door ziekte of zwangerschap.  Er heerst verwarring want in de volksmond wordt met ‘’ik zit in de ziektewet’’ ook bedoeld dat iemand door ziekte tijdelijk niet werkt, ongeacht of deze persoon loon ontvangt. Deze term gebruiken is daarom onjuist en stamt uit het verleden. Vroeger kreeg je een Ziektewetuitkering vanaf het moment dat je ziek werd, er gold geen doorbetalingsplicht door de werkgever. Dit is nu dus anders. De Ziektewet, de echte wet en geldt op die manier als vangnet voor tijdelijke krachten zoals uitzendkrachten en oproep- of invalkrachten als het contract afloopt tijdens ziekte. De medewerker kan een Ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. 

Dit vangnet geldt ook in de volgende gevallen tijdens het de arbeidsovereenkomst: 

 • Ziekte ten gevolge van zwangerschap of bevalling
  Als jouw medewerker voor of na het zwangerschapsverlof ziek wordt ten gevolge van zwangerschap of bevalling.
 • Ziek door orgaandonatie
  Als jouw medewerker ziek wordt door orgaandonatie en voor het vooronderzoek dat de medewerker ondergaat voor orgaandonatie, als dat onderzoek minimaal een halve dag duurt.
 • Ziek met een no-riskpolis
  Een medewerker met een ziekte of handicap die valt onder één van de volgende regelingen: WW, WIA, WAZ, Wajong, WAO, WSW, WIW, ID, Doelgroep register, beschut werk, scholingsbelemmering, REA, overgangsrecht. 
 • Ziek en vallend onder de compensatieregeling
  Dit is het geval bij oudere, voormalig werkloze medewerkers.  

Het UWV keert de Ziektewetuitkering in deze gevallen uit aan de werkgever. Dit uitgekeerde bedrag wordt door de werkgever verrekend met het loon. Deze uitkeringen worden bekostigd uit de premies die alle werkgevers samen jaarlijks afdragen.

Werkgevers betalen dus mee aan de uitvoering van de Ziektewet. Je kan als werkgever ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Je betaalt dan een lagere gedifferentieerde premie, maar dan betaal je als werkgever zelf de ziektewetuitkeringen aan zieke (ex)medewerkers. Daarnaast komt dit gepaard met extra kosten. Je moet zelf zorgen dat je kennis over de Ziektewet hebt, een eigen verzuimadministratie bijhouden en bij een arbodienst zijn aangesloten. 

Hoe kan NED Personeel jouw helpen? 

Als jij jouw personeel bij ons onderbrengt, nemen wij al eerdergenoemde zorgen bij een zieke medewerker van je uit handen. Wij hebben kennis van de wet- en regelgeving en houden deze informatie actueel. De administratieve verplichtingen, de kennis over de stappen tijdens ziekte, de kosten, de afspraken inplannen, terugkoppelen naar de medewerker, wekelijks contact onderhouden en ga zo maar door, gaan langs jou en nemen wij op ons. 

Om de week hebben wij een praktijkondersteuner van de bedrijfsarts op ons kantoor in Zundert die ons ondersteunt in het ziekteproces van de medewerkers. Wij plannen de afspraken met de bedrijfsarts in, zorgen dat er een plan van aanpak is en deze regelmatig wordt geëvalueerd. Samen met jou kijken we naar re-integratiemogelijkheden zodra de bedrijfsarts deze mogelijkheden geeft, hoe we dit in de praktijk bij jouw onderneming kunnen inrichten.

Vragen naar aanleiding van deze blog? Je kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via ons contactformulier.

job-image
Full Time Zundert

Ben jij klaar om jouw passie voor Marketing naar nieuwe hoogten te tillen? Wil je niet alleen jezelf ontwikkelen, maar ook nog eens goed betaald worden terwijl je dat doet? Dan is dit jouw kans! Reageer nu op onze vacatu... Lees verder

job-image
Full Time Zundert

Als Commercieel Medewerker vervul je een cruciale rol binnen een uitdagende werkomgeving waarin jouw vaardigheden volledig tot hun recht komen! Jij hebt een eigen visie en je denkt mee over procesverbeteringen en resulta... Lees verder

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.