ET-regeling

De ET-regeling is een uitruilregeling in de Cao voor Uitzendkrachten.

Het is een fiscaalgerichte vrijstelling. Hiermee kunnen werknemers een deel van het brutoloon uitruilen tegen een onbelaste vergoeding of zogenaamde extraterritoriale kosten (ET-kosten).

 

Belasting convenant

NED Personeel is aangesloten bij het convenant van de Belastingdienst.  

Het convenant van de Belastingdienst kan alleen worden toegepast als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Wij kunnen de ET regeling toepassen bij de werknemer, voorwaarde is wel dat NED over de informatie beschikt die het convenant is geëist

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 

1 juli 2022

Verhoging Wettelijk Minimumloon (WML) en gevolgen voor de ET-regeling.

 

De verhoging van het bruto WML heeft kan tot gevolg hebben dat medewerkers die bij u werkzaam zijn én gebruik maken van de ET-regeling er netto op achteruit gaan.

Dit wordt veroorzaakt doordat de maximale besteedbare ET-ruimte afneemt.

 

Dit ET-ruimte is namelijk het verschil tussen het bruto uurloon en het WML-loon. Stijgt het WML-loon wel maar het bruto-uurloon van de medewerker niet, dan wordt de ET-ruimte kleiner.

Als een medewerker WML-loon heeft dan is nauwelijks tot geen besteedbare ET-ruimte.

 

Hieronder een rekenvoorbeeld:

Oude situatie (tot 1-7-2022)                                      Nieuwe situatie (vanaf 1-7-2022)

Brutoloon           €12,00                                                  Brutoloon           €12,00

WML                     €10,48                                                  WML                     €10,67

ET uitruil              €1,52                                                    ET uitruil              €1,33

 

Verschil  €0,19 minder ET-ruimte

 

De ET-regeling is een extra voordeel voor het netto salaris van de medewerker. De compensatie door salarisverhoging die nodig is om de ET-ruimte minimaal gelijk te houden, heeft een kosten verhogend effect. NED heeft besloten om uitsluitend de WML-verhoging door te voeren en de compensatie van de ET-ruimte niet.

 

Heeft u vragen over deze aanpassing of welke gevolgen het heeft voor de medewerkers, neemt u dan contact op met uw relatiebeheerder.