Ned Personeel
cover-image

8 veelgestelde vragen over flexwerkers

Wat voor jou werkt
Werkt voor ons

Wet- en regelgeving 19 Dec 2023

8 veelgestelde vragen over flexwerkers

We beantwoorden 8 veelgestelde vragen over flexkrachten en het wetsvoorstel Meer zekerheid flexwerkers.

1. Hoe vaak mag je iemand een tijdelijk contract voor urenuitbreiding aanbieden naast een vast contract?

Hiervoor geldt de ketenregeling. Dat wil zeggen dat je een werknemer maximaal drie keer een tijdelijke urenuitbreiding kunt geven in een periode van maximaal drie jaar. Bij de vierde urenuitbreiding of na het verstrijken van de driejaarsgrens ontstaat een urenuitbreiding voor onbepaalde tijd.

2. Hoeveel oproepcontracten mag je aanbieden aan een AOW-gerechtigde werknemer? Blijft dit zo in het wetsvoorstel Meer zekerheid flexwerker?

Voor AOW-gerechtigde werknemers geldt op dit moment de regel dat je maximaal zes tijdelijke arbeidscontracten in een periode van maximaal 48 maanden kan aanbieden. Een oproepovereenkomst is ook een arbeidscontract, dus in de basis geldt hiervoor hetzelfde. Maar in feite kun je de loondoorbetalingsplicht maximaal zes maanden uitsluiten en aangezien dat de basis voor een oproepcontract is, kun je strikt genomen maximaal zes maanden een oproepcontract met een (AOW-gerechtigde) werknemer aangaan. Onder de nieuwe wet Meer zekerheid flexwerkers geldt straks dat oproepcontracten – met uitzonderingen voor studenten en scholieren – niet meer toegestaan zijn.

3. Geldt de Ragetlie-regel ook voor een werknemer die uit dienst gaat vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd?

Nee, de Ragetlie-regels geldt niet als je de arbeidsovereenkomst van een werknemer die de AOW-leeftijd bereikt opzegt en deze arbeidsovereenkomst wordt opgevolgd door een tijdelijk contract.

4. Wat houden de regels voor oproepcontracten en nulurencontracten in het wetsvoorstel Meer zekerheid flexwerkers in?

Kort samengevat komen deze regels erop neer dat er een verbod komt op oproepcontracten met uitzondering van oproepcontracten voor studenten en scholieren voor zover er sprake is van een bijbaan. Dit houdt in dat er maximaal zestien uur gemiddeld per week gewerkt mag worden.

5. Wat houden de nieuwe ketenregels in het wetsvoorstel meer zekerheid flexwerkers in?

Aan de keten zelf verandert niets. Er blijft sprake van maximaal drie contracten in een periode van maximaal drie jaar. Wel verandert de zogenaamde tussenpoos. Die wordt opgerekt van zes maanden naar vijf jaar. Ook hier gelden enkele uitzonderingen. De tussenpoos van zes maanden blijft gehandhaafd voor studenten met een bijbaan (maximaal twaalf uur per week) en ook voor seizoenswerk blijft de mogelijkheid bestaan om de tussenpoos bij cao te verkorten naar drie maanden.

6. Hoe ziet het basiscontract eruit in het wetsvoorstel Meer zekerheid flexwerkers?

Zoals het wetsvoorstel het nu voorschrijft, is het de bedoeling dat het basiscontract werkgevers de mogelijkheid geeft van een soort min-maxcontract waarbij de urenomvang steeds per kwartaal bepaald moet worden. Je kan de werknemer verplichten om maximaal 30% van het overeengekomen aantal uren extra te werken. Bij dit contract heeft de werknemer verder recht op een gelijkmatig loon per maand.

7. Wij werken veel met zzp’ers die zelf niet in loondienst willen. Lopen wij dan nog risico dat de Belastingdienst oordeelt dat zij in dienst zijn?

Dat risico is op dit moment zeer beperkt. Omdat er tot 1 januari 2025 een handhavingsmoratorium geldt, zal de belastingdienst alleen corrigerend optreden als er sprake is van kwaadwillendheid of als de opdrachtgever aanwijzingen van de belastingdienst niet binnen een redelijke termijn opvolgt.

8. Wat zijn de gevolgen van het Deliveroo-arrest voor mijn organisatie?

Dat is niet zo eenvoudig aan te geven en hangt uiteraard af van de situatie binnen jouw organisatie. Kort samengevat zou je kunnen zeggen dat een opdrachtnemer/werknemer zich wat sneller op het standpunt kan stellen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst ondanks het feit dat partijen een overeenkomst van opdracht afgesloten hebben. De Hoge Raad heeft een aantal gezichtspunten opgesomd die van belang zijn bij de vraag of er in een bepaalde situatie sprake is van een overeenkomst van opdracht of van een arbeidsovereenkomst. Een van die gezichtspunten gaat over de vraag of het werk dat werknemer/opdracht verricht, ‘ingebed’ is in de organisatie en of de werknemer/opdrachtnemer zich werkelijk als een ondernemer gedraagt. De verwachting is dat rechters aan de hand van dit arrest van de Hoge Raad sneller tot de conclusie zullen komen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het is natuurlijk nog wel de vraag of opdrachtnemers/werknemers naar aanleiding van dit arrest ook eerder geneigd zijn om deze kwestie aan de rechter voor te leggen.

Wij bieden je graag passend advies!

Heb je hulp nodig rondom de wet- en regelgeving van flexwerkers? Wij staan je graag bij met passend advies. Plan hier een adviesgesprek in.
job-image
Full Time Heinenoord

Ben jij een netwerk talent met een hands-on mentaliteit en woonachtig in de Hoeksche Waard? Voor onze vestiging in Heinenoord zijn wij op zoek naar een Accountmanager die zich bezig houdt met New Business, Accountmanagem... Lees verder

Nieuw
job-image
Full Time Zundert

Zoek je een baan waar jij je eigen agenda kan bepalen? Dan is dit de juiste plek. Je bepaalt namelijk zelf waar de focus op ligt!   Lees verder

Nieuw

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.