Ned Personeel
cover-image

10 vragen over werken in de kou

Wat voor jou werkt
Werkt voor ons

Wet- en regelgeving 12 Feb 2024 door Lotte van Nederkassel

10 vragen over werken in de kou

Waar moet je als werkgever aan denken als het koud weer is? Lees 10 veelgestelde vragen over werken bij koud weer.

Welke werknemers lopen risico bij koud weer?

Met name werknemers die buiten werken op of onverwarmde werkplaatsen, zoals in loodsen of in koelcellen, kunnen last hebben van de kou. Het gaat dan bijvoorbeeld om werknemers die werkzaam zijn in of bij de: 
  • bouw
  • land- en tuinbouw
  • vlees- en visverwerking
  • logistiek
  • zeevaart
  • offshore
  • politie
  • defensie

Wat zijn de risico’s van werken in de kou?

Als werknemers werken in (erg) koude omstandigheden kunnen zij onderkoeld raken. Neus, oren, vingers en tenen kunnen bevriezen. Hierdoor kan blijvende gezondheidsschade optreden. Op een te koude werkplek kunnen werknemers minder goed gaan presteren.

Wat staat er in de Arbowet over werken bij koud weer?

In artikel 6.1 Arbowet staat dat de temperatuur op de werkplek geen gezondheidsschade mag veroorzaken bij werknemers. Er is geen temperatuur genoemd waarbij dat het geval is. In artikel 6.2 Arbowet is wel bepaald dat de werkgever in die situatie beschermingsmiddelen moet geven (denk aan beschermende kleding en schoenen). Is dit niet voldoende om gezondheidsschade te voorkomen, dan moet je het werk afwisselen met werk op een warme plek of de arbeidstijd in de kou beperken. Er zijn hiervoor geen temperaturen of tijden genoemd in de Arbowet.

Wat is vorstverlet?

Vorstverlet is geen juridische term. Met vorstverlet wordt gedoeld op een regeling waarbij werknemers bij onwerkbaar weer tijdelijk het werk mogen neerleggen. Het wordt ook wel weerverlet genoemd. 

Wat houdt de Regeling onwerkbaar weer in?

Op basis van de Regeling onwerkbaar weer kun je een WW-uitkering aanvragen voor personeel dat door de weersomstandigheden niet kan werken. Je hoeft het loon dan tijdelijk niet door te betalen. De regeling moet wel zijn opgenomen in de cao. Het ministerie van SZW heeft hier een voorbeeld cao-bepaling voor opgesteld. In de cao moet dan worden aangegeven bij welke weersomstandigheden de regeling geldt.

Hoe vraag je WW aan voor werknemers bij onwerkbaar weer?

Je kunt een WW-uitkering aanvragen voor je werknemers als de werkzaamheden stilliggen door onwerkbaar weer. Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer van UWV. Je betaalt dan het loon tijdelijk niet door en de werknemer ontvangt een werkloosheidsuitkering.
Wel moet je eerst een melding doen van verzuim wegens onwerkbaar weer. Je geeft dan een aantal gegevens door aan UWV, zoals op welke dagen door de weersomstandigheden niet gewerkt kan worden, door welke werknemers, op welke plek en op welke tijden. Bij ijzel, vorst en sneeuw moet de melding voor 10:00 uur in de ochtend ontvangen zijn door UWV. Bij langdurige regen mag de melding ook daarna gedaan worden. De werkgever hoeft het loon niet door te betalen, nadat een aantal wachtdagen zijn verstreken.

Hoeveel wachtdagen gelden in de Regeling onwerkbaar weer?

Bij vorst, ijzel of sneeuwval gelden twee werkdagen (in de periode 1 november tot en met 31 maart) als wachtdagen.
Bij overvloedige regenval gelden 19 werkdagen per kalenderjaar waarop als gevolg van overvloedige regenval niet gewerkt kan worden.
Bij andere buitengewone natuurlijke omstandigheden gelden twee werkdagen per kalenderjaar, waarop als gevolg van buitengewone natuurlijke omstandigheden, anders dan in verband met vorst, ijzel, sneeuwval of overvloedige regenval, niet gewerkt kan worden.
Tijdens de wachtdagen betaalt de werkgever het loon door.

Tellen vakantie- en verlofdagen ook mee voor de WW-uitkering bij onwerkbaar weer?

Vakantie- en verlofdagen tellen niet mee bij de WW-uitkering wegens onwerkbaar weer (artikel 2 lid 2 Regeling onwerkbaar weer). De dagen dat de werknemer met verlof is tijdens een periode met onwerkbaar weer, gelden als werkdagen waarop de werknemer vrij heeft genomen. Als werkgever betaal je dan loon door.

Kan een cao een regeling bevatten voor werken bij koud weer?

Als een sector gebruik wil maken van de regeling onwerkbaar weer, moet dit zijn opgenomen in de cao. In de cao staat dan meestal bij welke temperaturen er niet gewerkt hoeft te worden. Soms is er zelfs een speciale cao onwerkbaar weer voor opgesteld. Er is bijvoorbeeld een cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra (een verlengstuk van de cao Bouw & Infra). In de cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra staat:
  • welke regels bij onwerkbaar weer gelden; en
  • wanneer de werkgever bij onwerkbaar weer voor de werknemer een WW-uitkering kan aanvragen.
In de cao Onwerkbaar weer bouw en infra staat bijvoorbeeld dat de werknemer het werk mag neerleggen bij een gevoelstemperatuur van -6 graden Celsius. Er zijn speciale apps ontwikkeld waarmee werknemers zelf kunnen checken of de temperatuur te laag is om te werken, bijvoorbeeld de CNV Weerverlet app.

Wat is de Calamiteitenregeling WW?

Het is de bedoeling dat de Regeling onwerkbaar weer en de Regeling werktijdverkorting worden samengevoegd tot de Regeling calamiteiten WW. Dit is tot nu toe steeds uitgesteld.
 
Wil je meer weten over de regelingen? Of wil je weten of deze regeling van toepassing is op jouw onderneming? Neem dan contact met ons op.
job-image
Full Time Heinenoord

Ben jij een netwerk talent met een hands-on mentaliteit en woonachtig in de Hoeksche Waard? Voor onze vestiging in Heinenoord zijn wij op zoek naar een Accountmanager die zich bezig houdt met New Business, Accountmanagem... Lees verder

Nieuw
job-image
Full Time Zundert

Zoek je een baan waar jij je eigen agenda kan bepalen? Dan is dit de juiste plek. Je bepaalt namelijk zelf waar de focus op ligt!   Lees verder

Nieuw

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.