Detachering

Een plotselinge terugval in werkzaamheden? Met flink wat medewerkers op de loonlijst kunt u het daar aardig benauwd van krijgen. Het geeft direct lucht als u het juridisch werkgeverschap verlegt naar NED.  

Detachering, een zorg minder

Bij detachering leent u medewerkers in en draagt u zelf géén risico’s. Binnen de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) is NED namelijk ook verantwoordelijk voor de reallocatie van medewerkers als er geen werk meer is bij u als inlener. Daarvoor zet NED haar branche- en regiokennis in.

Dit regelt NED Detachering voor u: 

  • Salarisadministratie (altijd zicht op juiste uren via online portal) 
  • Salarisbetaling (stipt op tijd) 
  • Beheer ziekteverzuim (met goede ziektebegeleiding via eigen arbodienst) 
  • Contractbeheer (volgens meest actuele wet- en regelgeving) 
  • Loonaangifte bij de belastingdienst 
  • Loondoorbetaling bij ziekte  
  • Uitbetaling van vakantiegeld en vakantiedagen