Herstel (bedrijfs)leven

19 Nov 2021

Tijdens de anderhalf jaar durende epidemie zijn grote verschillen ontstaan tussen bedrijfsleven en consument, qua beleving maar zeker ook in financieel opzicht. Het bedrijfsleven kreeg noodgedwongen vele maatregelen opgelegd. Consumenten hadden vaak wel de financiële middelen, maar konden die niet of nauwelijks uitgeven. Het zorgde voor een ander gedrag bij consumenten, wat absoluut veel invloed heeft op het bedrijfsleven.

De periode van onzekerheid in vooral de horeca, maar ook in andere sectoren, zorgde voor een aardverschuiving. Mede vanwege contrasten in de vraag naar producten. Sectoren waar de prijzen van de grondstoffen met honderd procent zijn gestegen, vormen geen uitzondering. Dit alles kan zorgen voor twijfels, bijvoorbeeld bij het maken van offertes. Bij ondernemers ontstaan allerlei vragen. Hebben we voldoende mensen om het waar te maken? Zijn de materialen beschikbaar? 

Ondanks die onzekerheid, zijn we samen begonnen aan een herstart. En wat voor één. Ongekend explosief. Nagenoeg alle sectoren hebben te kampen met een (over) verhitte markt. Ondernemers hebben als grootste uitdaging om prognoses te maken. Moet je of wil je juist nu investeringen doen? Waar doe je wijs aan? Zeker als het gaat om hoge bedragen.

Ondernemers kunnen niet anders dan hun verhoogde kosten van materiaal en personeel doorberekenen aan de consument. De vraag is tot welk prijsniveau de consument kan en wil meegaan.

Laten we het hoofd koel houden en een zo nuchter mogelijke kijk op de werkelijkheid houden. Bij NED Personeel doen we dat in ieder geval wel. We hebben juist in de afgelopen periode belangrijke stappen gezet op het gebied van automatisering en professionalisering van onze organisatie. Dit om u en uw mensen nog beter te faciliteren bij het bieden van de juiste begeleiding, tijdige loonbetalingen en alle administratieve zaken waar u als ondernemer liever niet mee bezig wilt zijn. Speciale aandacht gaat uit naar het binden van mensen door het bieden van een goede huisvesting en vervoer. Met het hoofd koel en de voeten op de vloer, kunnen we samen een goede toekomst tegemoet gaan en werken aan het herstel van het (bedrijfs)leven!

 

Namens NED Personeel,

John Elst