Gevecht zonder vijand.

Nieuws – 11 May 2021

Al meer dan een jaar zitten we ermee opgezadeld; de coronacrisis. Had je vooraf gezegd dat het zo lang zou duren, dan was je hard uitgelachen. Onmogelijk! Ondernemers, medewerkers; iedereen wordt geconfronteerd met deze crisis die zijn weerga niet kent. Een gevecht zonder vijand. Hoewel de definitieve consequenties voor vele ondernemingen nog niet duidelijk zijn, is al wel zeker dat de horeca en evenementenbranche erg hard worden getroffen.

Vanuit de overheid is (te) snel een steunpakket in elkaar gezet. Natuurlijk is zo’n steunpakket welkom bij de getroffen ondernemers, maar het dekt zeker niet de gehele lading. Een vergoeding van 70% van de kosten betekent immers altijd dat ondernemers zélf 30% uit eigen zak moeten ophoesten, terwijl ze geen marge maken. Dit tast het eigen vermogen van deze bedrijven sterk aan. Geen enkele onderneming kan dit volhouden. Hoe dit gaat aflopen voor vele ondernemingen, is nog de vraag.

Wat vóór corona winstgevend was, kan nu sterk verlieslijdend zijn. Andersom is net zo goed mogelijk. Er zijn immers ook bedrijven die sterk groeien door de verandering van het consumentengedrag. Door al deze bevreemdende ontwikkelingen, zitten veel ondernemers met grote vraagtekens. De getroffen ondernemers vragen zich af wanneer ze weer aan de slag kunnen en of het niveau van voor de crisis ooit nog haalbaar is. De bedrijven die een forse groei doormaken, vragen zich af of dit niveau blijvend is of slechts een eenmalige push-up van de markt. Onzekerheid. Dat is het grote woord.  Niemand weet wat komen gaat.

Wat we wel weten, is dat wij met het hele NED-team er voor u zijn met onze kennis van alles rondom personeelszaken. Voor marktconforme tarieven verzorgen wij uw loonstrook en/of nemen uw medewerkersrisico geheel uit handen. Heel belangrijk in deze tijd is om uw risico’s in te dekken. Immers, zoals een oud spreekwoord luidt: ‘als je geschoren wordt, moet je stil zitten’. Bovendien werven en selecteren wij voor u medewerkers die weten wat van hen bij u wordt verwacht. Zo geven we u én de medewerkers duidelijkheid in een onzekere tijd. Juist nu zijn personeelszaken, NED-zaken!  

 

John Elst