Arbodienstverlening

De gezondheid van uw medewerkers is een must voor een gezonde bedrijfsvoering wordt gezegd. U kunt zich daarin vinden, maar ervaart de praktische invulling als lastig. Zeker in combinatie met het voldoen aan wet- en regelgeving.  Als u kiest voor NED Personeel Arbo heeft u geen enkele zorg meer over de arbodienstverlening. NED Personeel Arbo ondersteunt u bij ziekteverzuimpreventie en ziekteverzuimbeheer.

Ziekteverzuimpreventie en ziekteverzuimbeheer

NED heeft een arbodienst in eigen beheer. Zo zorgen wij ervoor dat een zieke medewerker op de juiste manier zo spoedig mogelijk terugkeert in het reguliere arbeidsproces. We nemen het hele arbo- en re-integratietraject voor u uit handen. Weet u dat het zelfs bij wet verplicht is om aangesloten te zijn bij een arbodienst?

 

Dit doet NED Personeel Arbo voor u

  • Verzuimbegeleiding 
  • Gehele arbo- en re-integratietraject  
  • Arbo-advies op maat 
  • Ondersteuning bij opstellen RI&E (risico-inventarisatie en – evaluatie)